Par klubu

Dibināšanas un izmaiņu laiki

Klubs ir dibināts 1989. gada 7. aprīlī, Jūrmalā, Kauguros. Pirmsākumos klubs apvieno BMX sportot gribētājus, klubu vada turpmākos 10 gadus Harijs Osis. Laika posmā no 1989. līdz 1999.gadam kluba sportisti ir vadošo sportistu vidū – izcilakais panākums ir Harija Oša vecākajam dēlam Gundaram Osim – viņu uzņem GT Eiropas komandā (tolaik vienīgo no Latvijas) un Gundars divreiz ir Eiropas čempionāta uzvarētājs 16 gados un gadu vēlāk. Harijs Osis ap sevi pulcina gandrīz visus Latvijas BMX-istus, jo pats saviem spēkiem ražo BMX sporta veidam piemērotus velosipēdus, tolaik Latvijā tādi nebija nopērkami – tiek ražotas arī ķiveres. Ar šīm ķiverēm un velosipēdiem daudzus gadus bija redzami sportisti Latvijā, vēlāk arī Lietuvā, Baltkrievijā un Krievijā. Kluba vairāki sportisti bijuši daudzkārtēji Latvijas Nacionālā BMX čempionāta uzvarētāji, kā – Anita Birze, Gundars Osis, Edgars Reinfelds, Andis Cīrulis, Kalvis Eisaks. Klubam savas trases arī tad nebija, bet katru gadu klubs rīkoja sacensības Jūrmalas tuvumā ar nosaukumu „BMX kross”. Tas bija kross pa mežu, paugurainā apkaimē, vairākus gadus tradicionāls kā sacensību sezonas atklāšana. Klubs arī bez savas BMX trases bija vairākus gadus Nacionālā BMX klubu čempionāta uzvarētājs.

favorits logo

Ap 1999.gadu kluba darbība apsīkst (tas arī bija krīzes laiks), samazinājās kluba dalībnieku skaits, klubs atdzimst 2000.gada rudenī pateicoties Ivetas Gūtmanes, Vitas Ciesnieces un Pētera Sčerbiņina centieniem. Par prezidentu kļūst Pēteris Ščerbiņins, kas bijis kluba dalībnieks kopš tā pirmssākumiem. Kluba darbība paplašinās – nodibinās sekcija kalnu slēpotājiem, kuru līdz pat šodienai vada Vita Ciesniece, būdama arī trenere. Klubs maina savu logotipu, bet karogs tiek atstāts kā sākumā. Lielākā daļa kluba sportistu šajā laikā ir divu sporta veidu pārstāvji – BMX un kalnu slēpošanas. Lielākie panākumi – Mārim un Andrim Gūtmaņiem, Mārcim Ščerbiņinam, Edgaram Reinfeldam – apvienojot abus. No kluba BMX „Gauja” uz „Favorītu” pārnāk lielākā daļa sportistu, „Gaujai” beidzot savu pastāvēšanu, bet no kluba „Mītavas kumeļi” pārnāk labākais sportists – tagadējais LSPA students un kluba jaunāko braucēju treneris Jānis Lapsiņš, savulaik uzvarot 12 visus gadīgos Eiropas čempionāta konkurentus, atstājot otro vietu tā brīža kluba biedram Uldim Balbekam, bet 4.vietu tajā Eiropas čempionātā izcīnīja Māris Štrombergs. Pēc divām nedēļām Jānis pierāda, ka tā nav nejaušība un izcīnīja 3.vietu pasaulē 12. gadīgo puišu konkurencē.

2003. gada 16.jūlijā klubs maina nosaukumu, jo „Favorīti” Latvijā pa šo laiku izrādās vairāki – tiek mainīti statūti atbilstoši sabiedrisko organizāciju darbības prasībām, ievēlēta valde 5 locekļu sastāvā, bet par prezidentu tiek ievēlēts Heino Elnionis, kura dēls Reits ir labs sportists gan BMX, gan kalnu slēpošanā – abos sporta veidos ir laureāts starptautiskā arēnā. Reits uzvarējis arī visus savus BMX vienaudžus visā pasaulē.

3.reiz klubs restaurēts 2005. gada 27.decembrī – tiek mainīts prezidents un statūti, klubs tiek pārreģistrēts atbilstoši likumdošanai kā biedrība sporta klubs „Rīgas Favorīts”, ar reģ.numuru 40008023410. Par prezidentu kļūst Harijs Ilmārs Bondars. Kluba darbība plašāka šajā laikā ir kalnu slēpotāju sekcijā. BMX sekcijā klubs beidzot tiek pie trases – „Kleistos”, sporta bāzē angārā top Indoor BMX trase, kur regulāri notiek gan treniņi, gan Latvijas BMX ziemas čempionāta posmi.

2008.g. aprīlī par piekto kluba prezidentu kļūst Aigars Ernstsons, nomainot arī kluba juridisko adresi - Albatrosa ielā 18-29, Rīga, LV-1030 un izmainot valdes sastāvu. Kluba darbība ir tik plaša un labiem rezultātiem, ka grūti uzskaitīt: kalnu slēpotāji Latvijā uzsāk jaunu sporta veidu – kalnu slēpošanas paveidu grasski, kur gūti izcili rezultāti. Laikā kopš 2003.gada klubs regulāri ir apbalvoto Rīgas bērnu un jauniešu sporta klubu vidū – RJID rīkotajos konkursos ik gadu saņemam balvas finanējuma formā, 2008.gadā izcīnīta augstākā – otrā vieta šajā konkursā.

Kluba treneri

  • 1989.-1999.g. kluba sportistus treniņiem organizē Harijs Osis, vēlākos gadus vecākais dēls Gundars Osis tēvam palīdz ar savu plašo pieredzi.
  • 2000.-2003.g. kluba BMX sportistus trenē Vita Ciesniece
  • Kopš 2003.gada BMX sportistus sāk trenēt Aldis Golde, tad viņu nomaina Aigars Ernstsons, Jevgēņijs Lisovskis, Jānis Lapsiņš un Artis Žentņš.