Biedrība "BMX Riga" dibināta 2017. gada 16. novembrī ar mērķi popularizēt un veicināt BMX riteņbraukšanas sporta veidu.

"BMX Riga" ir Latvijā un Baltijā titulētākais BMX sporta klubs, kurš apvieno gandrīz 100 sportistus, un iesaistīto kluba personālu. "BMX Riga" ir Latvijā vadošais BMX sporta klubs, kurš izcīnījis neskaitāmas uzvaras čempionātu kopvērtējumā. Ar kluba sportistiem jau ilgstoši strādā pieredzējuši un godalgoti Rīgas Riteņbraukšanas skolas treneri - Jānis Lapsiņš un Edžus Treimanis.

Biedrības mērķi:

  • Popularizēt un veicināt BMX riteņbraukšanas sporta veidu Latvijā; 
  • Veicināt BMX sporta meistarības izaugsmi gan sportistu, gan treneru vidū; 
  • Rūpēties par BMX sporta veida atpazīstamību un prestiža celšanu sabiedrībā; 
  • Piesaistīt jaunus dalībniekus sporta veidam; 
  • Izveidot un attīstīt sporta veidam nepieciešamo infrastruktūru; 
  • Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, lai veicinātu sporta veida attīstību; 
  • Organizēt treniņus un sacensības; 
  • Sabiedriskā labuma darbība - sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū, bērnu un jauniešu bezdarbības mazināšana.

Sadarbība:

  • "BMX Riga" darbojas ciešā sadarbībā ar Rīgas Riteņbraukšanas skolu, kas Rīgā un tās apkārtnē īsteno sporta izglītības programmu šosejas riteņbraukšanā un BMX.